cennik usług geodezyjnych Częstochowa

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub przez e-mail w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Ceny ustalamy na podstawie przedstawionych szczegółów zlecenia.

mapa do celów projektowych dla obszaru do 1 ha

wytyczenie 4 osi fundamentów budynku

inwentaryzacja / mapa powykonawcza budynku jednorodzinnego

inwentaryzacja / mapa powykonawcza budynku i przyłączy

wydanie zaœświadczenia o zgodnośœci usytuowania obiektu budowlanego

uzgodnienie usytuowania sieci / narada koordynacyjna

wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych w EGIB

podział nieruchomości

inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu

wytyczenie / wskazanie w terenie punktów, linii

pomiar i obliczenie objętości lub kubatury

pomiar powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego 40m2

Zapytaj o wycenę Twojego zlecenia.