wykaz pomocnych usług świadczonych przez geodetę

Geodeta pomoże Ci w formalnym załatwieniu wielu spraw. M.in. związanych z budową, działką lub drogą. Szczegółowych informacji o zakresie niesionej pomocy w spektrum usług geodezyjnych udzielamy telefonicznie lub mailowo.

Tyczenie Inaczej wytyczenie - to pomiary geodezyjne wykonywane przez geodetę, polegające na zanaczeniu na gruncie punktów charakterystycznych projektu.

Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza to wproces wniesienia elementów podziemnych i nadziemnych na mapę zasadniczą.

Kompleksowa obsluga inwestycji to szereg prac godezyjnych rozkładających się na cały okres budowy budynku. Od tyczenia fundamentów i osi budynku do monitoringu przemieszczeń pionowych i poziomych na najwyższych kondygnacjach inwestycji.

Mapa do celów projektowych - mapa do projektu Dokument niezbędny przy wszystkich projektach wymagających zgłoszenia, bądź uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonujemy również na życzenie klienta wersję numeryczną mapy do projektu.

Mapa numeryczna - Wektoryzacja skanów mapy zasadniczej SURE. Skanowanie, wektoryzacja i kalibracja map.

Pomiary powierzchni lokali użytkowych, hal i pomieszczeń mieszkalnych za pomocą techniki laserowej z bardzo dużą dokładnością.

Uzgadnianie ZUD
ZUD - uzyskanie opinii ZUDP której załącznik stanowi mapa do celów projektowych wraz z przygotowanym projektem.

pomiary realizacyjne

wytyczenie: budynków, budowli, urządzeń

tyczenie przyłącza gazu, prądu, wody, kanalizacji

pomiary kontrolne, przemieszeń i odkształceń

wyznaczenie zera budowy

pomiary powykonawcze

geodezyjna inwentaryzacja urządzeń: nadziemnych, naziemnych, podziemnych

pomiar powierzchni użytkowych i kubatury

pomiar objętości mas ziemnych

pomiary sytuacyjno-wysokościowe - aktualizacje podkładów mapowych

prace prawne

podział nieruchomości, rozgraniczenie

wznowienie, wyniesienie granic nieruchomości

Oferta usług informatycznych

Tranformacja i kalibracja rastrów

Mapy numeryczne

Numeryczny model terenu